Aktualności

Drodzy Parafianie!

Wizerunek Jezusa Miłosiernego rozpowszechniany na obrazie ukazanym św. Faustynie, to ilustracja wydarzenia z dnia Zmartwychwstania opisanego w Ewangelii św. Jana (J 20, 19-23). Zmartwychwstały Pan nawiedził uczniów zebranych w Wieczerniku. Wszedł „mimo drzwi zamkniętych” i oznajmił: „Pokój wam!”. Równocześnie przekazał uczniom orędzie nadziei i zlecił posługę miłosierdzia: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23). Od tej chwili Apostołowie przyjmują, kontemplują i przekazują innym paschalny Dar Jezusa.

 

Drodzy Parafianie!

 

Przekazując do Was wszystkich serdeczne pozdrowienie na Święta Paschalne składam życzenia, aby dar pokoju przypomniany na wizerunku Jezusa Miłosiernego zagościł w Waszych sercach oraz wypełnił Wasze domostwa i całe rodziny. Niech ten Boży Pokój stanie się duchowym umocnieniem w trudnych doświadczeniach, zwłaszcza tych, jakie wszyscy przeżywamy w związku ze stanem epidemii i pozostawaniu w domach. Proszę jednocześnie, aby każdy w chwili rozpoczęcia śniadania wielkanocnego odmówił modlitwę Ojcze nasz w jedności z całą wspólnotą parafialną.

Polecam Was i Wasze zdrowie codziennie przed Najświętszym Sakramentem i również proszę o pamięć w modlitwach.

 

Wasz Proboszcz

ks. Marek Dec

 

Nowy Zagórz, Wielkanoc A.D. 2020