Kościół

Projektantem kościoła jest inż. Adam Gustaw z Rzeszowa, który przez wiele lat współpracował z abp. Ignacym Tokarczukiem, a także z bp. Jerzym Ablewiczem, projektując kościoły w diecezjach tarnowskiej i przemyskiej. Kościoły zrealizowane wg projektów Adama Gustawa znajdują się w Weryni, Boguchwale, Pawłosiowie, Piwodzie i w innych miejscowościach.

Pracę przy konstrukcji kościoła w Nowym Zagórzu podjął najpierw inż. Józef Kocer z Rzeszowa, a następnie inż. Anita i Janusz Piejkowie, również z Rzeszowa. Wszystkie obliczenia konstrukcyjne i rysunki techniczne były wykonywane na bieżąco w trakcie realizacji kościoła.

Państwo Piejkowie sprawowali też nadzór budowlany – autorski nad wykonywanymi pracami. Zawsze byli gotowi do konsultacji przy prowadzonych pracach, aby poradzić, doradzić i często pokazać, jak wykonać jakiś szczegółowy element konstrukcyjny.

Parafia pozostaje wdzięczna p. Adamowi Gustawowi i państwu Anicie i Januszowi Piejkom za stałe zainteresowanie budową kościoła oraz za wielkie serce, jakie włożyli w to dzieło.

Uwieńczeniem pracy zespołu projektantów było dokończenie budowy świątyni i jej konsekracja w dniu 11 listopada 2000 r.