Pieśń do św. Józefa Rzemieślnika w Zagórzu

Pieśń powstała z potrzeby serca, aby podziękować za szczególną opiekę św. Józefa w okresie od powstania parafii Nowy Zagórz a zwłaszcza za dar nowej świątyni konsekrowanej 11. listopada 2000 roku pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika.

 

I.

Święty Józefie, mężu wspaniały,

Ty byłeś w pracy taki wytrwały.

O wszystko dbałeś, wybrańcu nieba,

By dla Jezusa nie brakło chleba.

 

Ref.:

Z serc naszych płynie pieśń dziękczynienia

Za dar od Boga twego istnienia.

Bóg Cię obdarzył wielkimi cnotami,

Święty Józefie, módl się nami!

 

II.

Święty Józefie, patronie nasz,

Ty nasze troski dzisiejsze znasz,

Wspieraj nas, wspieraj, w każdej potrzebie,

Gdy tu na ziemi wzywamy Ciebie.

 

Ref.:

Z serc naszych płynie pieśń dziękczynienia…

 

III.

Święty Józefie, Ciebie prosimy,

Wspomagaj hojnie nasze rodziny,

By zło nie stało im na przeszkodzie,

By żyły zawsze ze sobą w zgodzie.

 

Ref.:

Z serc naszych płynie pieśń dziękczynienia…

 

Muzyka: Maryla Kawecka-Buck

Słowa: Emilia Kawecka

 

 

św. Józef Rzemieślnik
Pieśń do św. Józefa Rzemieślnika