Chrzest święty

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące – tzn. mogą przystąpić do spowiedzi i Komunii św.) oraz znać ich podstawowe dane: nazwisko i imię, stan cywilny, miejsce zamieszkania.
3. Posiadać świadectwo urodzenia dziecka z USC.
4. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której faktycznie należą przez zamieszkanie.
6. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty oraz przyjęli Komunię św. w intencji dziecka.
7. Zaplanować dzień na katechezę chrzcielną. Spotkanie odbędzie się w dniach poprzedzających chrzest w kancelarii parafialnej.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła 16 rok życia
  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy osób mieszkających poza naszą parafią)
  • nie żyje w związku niesakramentalnym

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

  • niepraktykujące, pozostające w cywilnych związkach małżeńskich,
  • niepraktykujące,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, którzy w niej nie uczestniczą.

Uwaga! Zaświadczenie rodzica chrzestnego uzyskuje się osobiście (lub przez wyznaczoną osobę za pisemnym upoważnieniem) we własnej parafii  faktycznego zamieszkania.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.