Sakramentalia; pogrzeb

Niezbędne informacje dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu:

1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.

2. Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca ostatniego pobytu.

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu (może być kopia). Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).

4. Liturgię pogrzebu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne ustala się indywidualnie.

5. Parafia Zagórz nie prowadzi cmentarza. Miejsce pochówku na cmentarzu należy ustalić poza urzędem parafialnym.

6. Posługę organisty, kościelnego i ministrantów należy ustalić podczas wizyty w urzędzie parafialnym. Modlitwę różańcową przed pogrzebem organizuje rodzina zmarłej osoby.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat pogrzebu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1680-1690.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1176-1185.