Aktualności

Dalsze informacje w związku ze stanem epidemii

Drodzy Parafianie!

Papież Franciszek powiedział do Polaków podczas środowej audiencji generalnej 25.03.2020r.:

„Drodzy bracia i siostry, dziś przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przeżywamy tajemnicę Syna Bożego, który stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy Maryi. Ona z wielkoduszną gotowością przyjęła i chroniła Jego życie poczęte z Ducha Świętego. Każde życie ludzkie jest bezcennym darem Boga. Coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę w tym czasie, gdy epidemia odbiera życie bardzo wielu osobom. Przez wstawiennictwo Maryi, prośmy Pana życia, by zatrzymał groźbę śmierci i by napełnił serca wszystkich ludzi szacunkiem dla każdego życia. Jego błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszy.”

W naszej Parafii również wyrażajmy gotowość do poszanowania życia własnego i innych. Niech ona przejawia się w podejmowaniu wymogów jakie stawia przed nami rzeczywistość obecnego czasu, jakimi są wzajemne zrozumienie i życzliwość. Wskazania na kolejne dni życia zawsze czerpmy ze słuchania Słowa Bożego, które dodaje nam odwagi do realizacji codziennych wyzwań.

W tej trudnej sytuacji, wynikającej z wprowadzenia stanu epidemii, pragniemy otoczyć troską wszystkich, którzy potrzebują duchowego wsparcia, z dniem dzisiejszym zostaje uruchomiony telefon Wsparcia Duchowego.

Kapłan będzie dostępny codziennie pod numerem telefonu 515 806 098. Proszę o nie blokowanie telefonu w celach innych niż pomoc duchowa. Sprawy kancelaryjne będzie można ustalać pod nr 515 806 099.

Ponadto zgodnie z dokumentem wydanym przez Metropolitę Przemyskiego w dn. 25.03.2020r. przyjmujemy do odwołania w parafii Nowy Zagórz co następuje:

 1.Przestrzegamy limitu przebywania do 5 osób w kościele wg decyzji władz państwowych.

2. MSZA ŚWIĘTA:

– Korzystamy z dyspensy od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.

– W ramach limitu 5 osób na Mszy św. uczestniczą w pierwszej kolejności osoby, które zmówiły intencję.

3. KOMUNIA ŚWIĘTA:

– Komunia święta może być wynoszona tylko w formie wiatyku do osoby umierającej.

– Chorych prosimy, by przyjmowali Komunię świętą duchową.

 4. SPOWIEDŹ: Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią z kapłanem poza konfesjonałem (np. w zakrystii).

5. NABOŻEŃSTWA: Przepisy dotyczące ilości do 5 uczestników stosujemy do nabożeństwa Drogi krzyżowej oraz Gorzkich żali. Adoracje Najświętszego Sakramentu również możliwe są do 5 osób.

 6. TRIDUUM PASCHALNE:

A. Msza Wieczerzy Pańskiej będzie bez procesji z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, której się nie przygotowuje.

B. Liturgia Wielkiego Piątku zakończona będzie przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakra­mentu do 5 osób w kościele.

C.Wielką Sobotę odstępujemy od tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów.

– Rodziny w poranek wielkanocny indywidualnie modlą się o Błogosławieństwo stołu.

– W ciągu dnia do Wigilii Paschalnej możliwa adoracja Najśw. Sakra­mentu (do 5 osób).

– Liturgię Wigilii Paschalnej rozpo­czynamy w prezbiterium od zapalenia paschału. W czasie „Liturgii chrzcielnej” odnawiamy przyrzeczenia chrzciel­ne. Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”.

– Opuszczamy procesję rezurekcyjną i nie stosujemy pokropień wodą święconą.

 7. UROCZYSTOŚCI I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

Uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą zostaną ustalone dopiero po potwierdzeniu wznowienia nauki w szkołach. Rodziców prosimy, aby wykorzystali ten czas na przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

W codziennej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem polecam Was wszystkich Najświętszemu Sercu Jezusa przez wstawiennictwo naszego patrona św. Józefa.

Wasz Proboszcz