Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zagórzu
(Nowy Zagórz)

ul. Krucza 110
38-540 ZAGÓRZ

515 806 099
nowyzagorz(a)gmail.com

Bank Pekao SA o. Sanok
nr 71 1240 2340 1111 0010 9157 2139