Duszpasterze

Obecnie pracujący w parafii:

proboszcz:

ks. Mariusz MUL   (od 19.08.2023 r.)

Wcześniej pracowali w parafii:

proboszcz:

śp. ks. Eugeniusz DRYNIAK (1989 – + 10.02.2019)

ks. Marek DEC (2019-2023)

 

wikariusze:

ks.  Wiesław GROSZEK (1991-1993)

ks. Norbert PODHORECKI (1993-1995)

ks. Bronisław WYCZAWSKI (1995-1997)

ks. Piotr BIELÓWKA (1997-1998)

ks. Zbigniew KUC (1999-2003)

ks. Wojciech SABIK (2001-2002)

ks. Bogusław KAMIŃSKI (2002-2003)

ks.  Roman ŁOBAZA (2003-2007)

ks. Damian PIZIAK (2003-2004)

ks. Andrzej WÓJCIK (2005-2009)

ks. Leszek NAWRACAJ (2007-2008)

ks.  Artur JAROŃ (2008-2009)

ks. Roman SĘKOWSKI (2009-2010)

ks. Piotr KRZYSIK (2009-2014)

ks. Andrzej PANEK (2010-2013)

ks. Krystian KOŚ (2014-2015)

ks. Jacek BARTNIK (2015-2017)

ks. Marcin LORENC (2017-2019)

ks. Grzegorz HANUS (2019)

 

inni:

ks. Marek SZPUNAR (2020)

ks. Piotr WOJNAR (2020-2021)

 

diakoni podczas praktyk:

dk. Kazimierz BOCHNAK (1998-1999)

dk. Piotr NIEMCZYK (2001)

dk.  Sebastian MUCHA (2014)

dk. Mateusz  SŁAWIŃSKI (2015)

dk. Tomasz GRABOWSKI (2016)

dk.  Łukasz MAZUR (2017)

dk. Dominik ŚWIETLAK (2022)

dk. Dariusz KURZYDŁO (2023)