Aktualności

Dzienny Dom Pomocy

Dzienny Dom Pomocy jest realizowany w budynku parafii Nowy Zagórz jako ośrodek wsparcia, placówka półstacjonarna. Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zapewnia pobyt dla 30 osób.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów. Obszarem działania projektu jest Gmina Zagórz.

Dziennym Domu Pomocy udział w zajęciach jest dobrowolny. W miejsce samotności i nudy proponuje się wspólne prace, rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne i taneczne, uroczystości okolicznościowe, które zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne, wysiłek ruchowy w sali rehabilitacyjnej mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności.

Ramowy harmonogram dnia w Dziennym Domu Pomocy:

07:30-08:30 przyjazd uczestników do DDP – we własnym zakresie, bądź dowóz
08:30-09:00 poczęstunek
08:30-10:30 zajęcia integracyjne, socjoterapia, trening umiejętności społecznych, treningi zaradności życiowej, profilaktyka uzależnień, promocja zdrowia – zajęcia warsztatowe
10:30-11:00 poczęstunek
11:00-13:30 zajęcia specjalistyczne (grupowe)
13:30-14:00 obiad
14:00-15:30 terapie indywidualne
wyjście do domu – odwóz.

Więcej informacji jest TUTAJ.