Aktualności

O parafii na 30-lecie istnienia

Drodzy czytelnicy!

Dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy zespołu autorów oraz materialnemu wsparciu dobrodziejów trafia w Wasze ręce książka pt. „Pod opieką świętego Józefa”, która dotyka historii trzydziestu lat istnienia parafii w Nowym Zagórzu.

Dystrybucję książki proszę przyjąć ją jako symboliczny hołd wdzięczności za każdy trud współtworzenia wspólnoty parafialnej. Serdeczne podziękowanie niech dotrze zatem do osób zaangażowanych zarówno w powstawanie materialnych struktur kościelnych jak i funkcjonowanie duchowego wymiaru wspólnoty. Ze szczególnym uznaniem docenić należy budowniczych i ofiarodawców budynków świątyni i plebanii z otoczeniem oraz wszystkich tych, dzięki którym one funkcjonują. Ponadto nie bez znaczenia pozostaje każda modlitwa, osobista droga nawrócenia i duchowe ofiary składane ku budowaniu chrześcijańskiej społeczności.

W duchu odpowiedzialności za dziedzictwo, którego wymownym symbolem stała się postać śp. ks. Prał. Eugeniusza Dryniaka, podejmujmy kolejne starania o dalszy rozwój nowozagórskiej parafii.

Pomogą w tym dziele ofiary składane w kościele (lub przesłane na bankowe konto parafialne) jako dar 30-lecia. Zebrane środki posłużą na uregulowanie pozostałych należności za prace nad książką oraz upamiętnienie budowniczych kościoła. Parafialna Rada Duszpasterska wnioskuje, aby przygotować okolicznościową tablicę z tej racji. Ponadto 20-lecie poświęcenia kościoła pomogłyby podkreślić zakupy wyposażenia liturgicznego – zamykany konfesjonał, klęczniki, uroczysty kielich mszalny itp. W dalszej kolejności czekają nas prace nad zadaszeniem dzwonnicy i napęd elektryczny dzwonów.

Nadal pozostaje otwarty proces przyznania dotacji złożonej na modernizację ogrzewania parafialnego, gdyż NFOŚiGW nie ogłosił wyników naboru (a jesteśmy już kilkanaście miesięcy po planowanym terminie). Mam nadzieję, że cierpliwość zostanie nagrodzona pozytywnym załatwieniem sprawy.

Proszę jednocześnie o życzliwe przyjęcie osób, które podejmą się wkrótce bezpłatnej dystrybucji książki, jak to bywało z roznoszeniem opłatków. Dodatkowe egzemplarze będą dostępne w zakrystii.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem

Wasz Proboszcz Nowego Zagórza