• Aktualności

  Uroczystość Chrystusa Króla

  Uroczystość Chrystusa Króla została wprowadzona do liturgii przez Papieża Piusa XI w 1925 r. Encykliką „Quas Primas”. Święto obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Uświadamia nam, że Chrystus jest Królem całego stworzenia i wskazuje cel naszego życia, jakim jest Królestwo Niebieskie. Z miłością stajemy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, by czerpać ze zdroju Miłosierdzia.

 • Aktualności

  Odpusty

    Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych. 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust zupełny jest od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. Warunki uzyskania odpustu są następujące: 1. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. 2. Spełnienie trzech warunków: – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej – przyjęcie Komunii Świętej – nawiedzenie cmentarza i odmówienie Ojcze nasz… Wierzę w Boga… i dowolną modlitwę za zamarłych oraz w intencjach Ojca Świętego.

 • Aktualności

  Odmawiajcie codziennie różaniec

  Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które – po dwóch tysiącach lat – nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do «wypłynięcia na głębię», by opowiadać światu, a nawet „wołać” o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako «drodze, prawdzie i życiu» (J 14, 6), jako «celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji». Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego,…

 • Aktualności

  Beatyfikacja Rodziny Ulmów – 10.09.2023r.

  Informacje dotyczące ogólnych zasad uczestnictwa w uroczystościach beatyfikacyjnych w dniu 10.09.2023 i zgłaszania pielgrzymów oraz parkowania autokarów i samochodów osobowych z Archidiecezji Przemyskiej 1. Wierni z Archidiecezji Przemyskiej zgłaszają swój udział w uroczystościach beatyfikacyjnych do księży swojej parafii. Ksiądz proboszcz poinformuje o szczegółach wyjazdu grupowego (skąd, o której godzinie, itd.). W stosownym czasie, po konsultacjach z Biurem beatyfikacyjnym działającym przy Kurii Metropolitalnej, przekaże zgłoszonym osobom bilety do sektora i informację o miejscu parkingowym. 2. Pielgrzymi indywidualni wybierający się własnymi środkami transportu, również proszeni są o zgłoszenie swojego udziału w uroczystościach beatyfikacyjnych do miejscowego księdza w celu otrzymania od niego kart wstępu do wyznaczonych sektorów. 3. Wiernych z pobliskich parafii zachęcamy do uczestnictwa w pieszych pielgrzymkach do miejsca uroczystości. Uczestnicy pielgrzymek po wcześniejszym zgłoszeniu u ks. proboszcza, za jego pośrednictwem otrzymają także indywidualne karty wejścia do wyznaczonych sektorów. 4. Zgłoszeń, zarówno indywidualnych jak i grupowych,…

 • Aktualności

  Majówka papieska

  Zapraszam do wspólnego majowego spotkania na modlitwie. W dzień patrona szkoły SP2 podejmijmy wspólną modlitwę za pokój. Z różańcem w dłoni oraz płonącymi lampionami przejdziemy pod Krzyż roku 2000, gdzie zostawimy światło nadziei. 20:00 Spotkanie przy szkole SP2 w Zagórzu – zapalenie lampionów – światło nadziei – przejście w stronę krzyża – modlitwa różańcowa z rozważaniem nauczania św. Jana Pawła II – zakończenie apelem jasnogórskim Prosimy przynieść lampiony, które później zostawimy wokół krzyża jako światło nadziei i pokoju.