Aktualności

Odpusty

 

Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.
1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust zupełny jest od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.
Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
2. Spełnienie trzech warunków:
– spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
– przyjęcie Komunii Świętej
– nawiedzenie cmentarza i odmówienie Ojcze nasz… Wierzę w Boga… i dowolną modlitwę za zamarłych oraz w intencjach Ojca Świętego.