Aktualności

Wielki Post 2023 r. – zyskujmy odpusty

Trwa czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych.

W Wielkim Poście w każdy piątek Droga krzyżowa: godz. 17:15 (dla wszystkich), 18:30 (dla młodzieży, zwłaszcza dla klas 6-7-8) w sobotę o godz. 16:00 (dla rodzin z dziećmi).

W niedziele Wielkiego Postu – Gorzkie Żale o godz. 15.00. Zapraszam na te wielkopostne nabożeństwa, aby jak najgłębiej wniknąć w tajemnicę naszego zbawienia. Za udział w Drodze krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszam do komunii św. w dzień nabożeństwa, aby zyskać odpust zupełny (inaczej będzie on cząstkowy).

Gorzkie żale, przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie,
Serca nasze przenikajcie,
Rozpłyńcie się, me źrenice,
Toczcie smutnych łez krynice.
***

Pismo Święte mówi nam, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary gładzone są przez cierpienie, trudy życia, czy też przez śmierć (por. Rdz 3,16-19; Rz 2,9).

 1. Każdy grzech pociąga za sobą karę.
 2. W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winę, pozostaje jednak kara za skutki wywołane naszymi grzechami.

Miłosierdzie Boże przychodzi Ci z pomocą, aby Twoja dusza nie spędziła długiego czasu w czyśćcu (oczyszczając się na ostateczne zjednoczenie z Bogiem). Dzięki Miłosierdziu możesz uzyskać odpust, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

Uzyskanie odpustu zakłada Twoją szczerą wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Czyli warunkiem odpustu jest także zmiana Twojego życia.

 

Odpust zupełny

Zyskujesz wtedy darowanie całej kary za skutki wywołane przez grzechy już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego – pójdzie prosto do Nieba.

Odpust cząstkowy

Uzyskujesz darowanie części kary doczesnej. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu cząstkowego – pozostanie w czyśćcu krócej.

 

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

Odpusty cząstkowe można uzyskiwać w ciągu jednego dnia wielokrotnie.

Działaj, póki masz czas na tym świecie!

Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele dobra możesz w ten sposób uczynić dla dusz czyśćcowych?! One liczą na tę pomoc z naszej strony. Co więcej, są naszymi orędownikami i niezawodnie odwdzięczą się za nasze dobre czyny wobec nich.

 

Pięć warunków zyskania odpustu zupełnego

Odpust zupełny może zyskać osoba ochrzczona, będąca w jedności z Kościołem spełniając pięć warunków podanych przez Kościół. Żeby zyskać odpust zupełny muszą być spełnione wszystkie pięć warunków. Kolejność spełnienia tych warunków nie jest ważna. Najważniejsze jest by przez cały ten czas, (dzień) być w stanie łaski uświęcającej.

 1. Stan łaski uświęcającej.
  Spowiedź św. sakramentalna; jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest by zawsze, za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej.
 2. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
  Chodzi tutaj o samo przywiązanie, o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę aby mogliśmy przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.
 3. Komunia św. – warunkiem jest przystąpienie tego dnia do Komunii św.
 4. Dzieło odpustowe, czyn odpustowy.
 5. Modlitwa w intencjach Ojca św.
  Jest to modlitwa, która wspiera intencje Ojca św., które nosi w swoim sercu; wystarczy tutaj odmówić modlitwę „Ojcze nasz i Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę w tych intencjach.