Aktualności

Wezwania Litanii Loretańskiej od 2020r.

Na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski z 26-29 sierpnia 2020 roku w Częstochowie, Biskupi zatwierdzili polskie tłumaczenie nowych wezwań Litanii Loretańskiej. W czerwcu dołączono do oryginału łacińskiego trzy nowe wezwania, natomiast w tekście polskim pojawiły się obecnie dwa nowe wezwania, ponieważ jedno było już dołączone przez polski episkopat w 2015 roku.

Nowe wezwania Litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”). Odnośnie do wezwania „Matko miłosierdzia”, które w polskiej wersji Litanii już było w użyciu po wezwaniu „Matko łaski Bożej”, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu.

Ks. Dominik Ostrowski, sekretarz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomniał, że „nie można dokładać dodatkowych wezwań (np. „Królowo świata”) tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej”. „W litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań” – podkreślił. Nowe brzmienie Litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie Litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej.

(wg www.episkopat.pl)

„Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium migrantium” to trzy nowe wezwania w Litanii Loretańskiej ogłoszone przez Stolicę Apostolską.

„Niezliczone są tytuły i wezwania, które pobożność chrześcijańska w ciągu dziejów zastrzegła dla Dziewicy Maryi, która jest uprzywilejowaną i pewną drogą do spotkania z Chrystusem. Również w dzisiejszych czasach, naznaczonych niepewnością i zagubieniem, lub Boży wyczuwa potrzebę pobożnego, pełnego miłości i nadziei zwrócenia się ku Niej” – czytamy w Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów. „Mając za zadanie rozeznawać ten zmysł ludu Bożego” – czytamy w Liście Kongregacji – papież Franciszek postanowił polecić, aby do formularza Litanii Loretańskiej włączyć wezwania „Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium Migrantium”. Kongregacja podaje, że pierwsze wezwanie zostanie umieszczone po „Mater Ecclesiae”, drugie po „Mater divinae gratiae”, a trzecie po „Refugium peccatorum”.

Przytaczamy całość Litanii w nowym brzmieniu (od 2020 r.):

Kyrie, elejson.                                    Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.                          Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                          zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,                        zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,         zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,                                   módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,               módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,         módl się za nami.
Matko Chrystusowa,                        módl się za nami.
Matko Kościoła,                                 módl się za nami.
Matko miłosierdzia,                         módl się za nami.
Matko łaski Bożej,                             módl się za nami.
Matko nadziei,                                    módl się za nami.
Matko nieskalana,                             módl się za nami.
Matko najczystsza,                            módl się za nami.
Matko dziewicza,                               módl się za nami.
Matko nienaruszona,                       módl się za nami.
Matko najmilsza,                               módl się za nami.
Matko przedziwna,                           módl się za nami.
Matko dobrej rady,                           módl się za nami.
Matko Stworzyciela,                         módl się za nami.
Matko Zbawiciela,                             módl się za nami.
Panno roztropna,                              módl się za nami.
Panno czcigodna,                              módl się za nami.
Panno wsławiona,                             módl się za nami.
Panno można,                                     módl się za nami.
Panno łaskawa,                                  módl się za nami.
Panno wierna,                                    módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,      módl się za nami.
Stolico mądrości,                              módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,             módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,          módl się za nami.
Przybytku chwalebny,                    módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,    módl się za nami.
Różo duchowna,                               módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,                            módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,               módl się za nami.
Domie złoty,                                       módl się za nami.
Arko przymierza,                             módl się za nami.
Bramo niebieska,                             módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,                            módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,                    módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,                      módl się za nami.
Pociecho migrantów,                      módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,         módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,               módl się za nami.
Królowo Aniołów,                            módl się za nami.
Królowo Patriarchów,                    módl się za nami.
Królowo Proroków,                         módl się za nami.
Królowo Apostołów,                        módl się za nami.
Królowo Męczenników,                 módl się za nami.
Królowo Wyznawców,                    módl się za nami.
Królowo Dziewic,                             módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,    módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,   módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,                 módl się za nami.
Królowo różańca świętego,          módl się za nami.
Królowo rodzin,                               módl się za nami.
Królowo pokoju,                              módl się za nami.
Królowo Polski,                                módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,      przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,      wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,      zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
W. Amen.