Aktualności

Życzenia na Paschę A.D. 2022

Z Ewangelii wg św. Łukasza (24, 36-45):

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam!

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.

Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

Drodzy Siostry i Bracia!

Gdy Zmartwychwstały Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów, mówi im: „Pokój wam!”. Te słowa są nie tylko zwyczajnym pozdrowieniem. Nasz Zbawiciel przynosi z sobą prawdziwy pokój. Jeśli ktoś kiedykolwiek zaznał ciężkiego strapienia, zagrożenia swojego komfortu lub utraty wewnętrznej wolności, to dobrze wie jak wielkim darem jest pokój serca.

Wszyscy stajemy w obliczu codziennych zagrożeń wynikających z naszej grzeszności. Ponadto lękamy się o zdrowie, o życie własne i naszych najbliższych; o chleb, o pracę, o nasz los w wieczności. Równocześnie nakładają się na to skutki epidemii oraz trwającej po sąsiedzku wojny. Życzę zatem z całego serca, aby dla każdego z Was sam Jezus stał się i pozostawał źródłem pokoju, „który przewyższa wszelki umysł”.

Pragnę, aby każdy z Was przyszedł do Zmartwychwstałego Pana z prawdziwą ufnością, że On jest i że działa w twoim życiu oraz wszystkim może się zająć. Niech Pan, da Wam wiarę, która przyniesie pokój w głębi serca i pomoże być otwartym na świadectwo miłości składane przez innych. My wszyscy potrzebujemy dziś Chrystusowego pokoju, którego świat dać nie może… Uciekajmy się wśród tych niepokojów do Jezusa, bo On wie, czego nam potrzeba (zob. Łk 12, 22-31).

Niech to będą dla nas wszystkich, zwłaszcza dla skołatanych lękiem, święta Paschalne udzielające trwałego pokoju serca!

Proboszcz

Wielkanoc, A.D. 2022