Aktualności

Modlitwy peregrynacji obrazu św. Józefa

SPIS TREŚCI

Inwokacja (PIEŚŃ) – Józefie, Synu Dawida.

Pozdrowienia św. Józefa.

Pozdrowienie św. Józefa.

Modlitwa do św. Józefa w trudnych sprawach.

Modlitwa do św. Józefa.

Pięć westchnień do św. Józefa.

Modlitwa do św. Józefa o łaskę czystości.

Modlitwa św. Piusa X do św. Józefa o uświęcenie pracy.

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć.

10 Nabożeństwo do św. Józefa za narzeczonych i przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

11 Nabożeństwo do św. Józefa za matki w stanie błogosławionym i rodziców oczekujących potomstwa.

12 Nabożeństwo do św. Józefa za rodziny chrześcijańskie -o ich jedność, miłość i świętość.

13 Nabożeństwo do św. Józefa za rodziny zagrożone rozbiciem i małżeństwa żyjące w separacji.

14 Nabożeństwo do św. Józefa za małżeństwa w podeszłym wieku oraz za wdowy i wdowców.

15 Godzinki ku czci św. Józefa Oblubieńca N.M.P.

16 Modlitwy różne.

Inwokacja (PIEŚŃ) – Józefie, Synu Dawida

Posłuchaj

(kliknij by pobrać plik mp3)

Pozdrowienia św. Józefa

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

obrazie Boga Ojca.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

Opiekunie Syna Bożego.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

przybytku Ducha Świętego.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

przez Najświętszą Trójcę ukochany.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

wszelkiej rady pomocniku.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

najgodniejszy Oblubieńcze Matki Dziewicy.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

Ojcze wszystkich wiernych.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

Stróżu świętych dziewic.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

miłośniku ubóstwa.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

wzorze łagodności i mądrości.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie,

zwierciadło pokory i posłuszeństwa.

Błogosławionyś Ty między wszystkimi ludźmi.

Błogosławione niech będą oczy Twoje,

które widziały cuda Boże.

Błogosławione uszy Twoje,

które słuchały Słowa Bożego.

Błogosławione ręce Twoje, które obejmowały

Słowo Wcielone i nosiły Stwórcę

Wszechświata.

Błogosławione serce Twoje płonące najgorętszą

miłością.

Błogosławiony Ojciec Przedwieczny,

który Cię wybrał.

Błogosławiony Syn, który Cię ukochał.

Błogosławiony Duch Święty, który Cię uświęcił.

Błogosławiona Najświętsza Maryja Dziewica,

która miłowała Cię jako Oblubieńca i Brata.

Błogosławiony Anioł, który strzegł Ciebie.

Błogosławieni na wieki wszyscy, którzy Cię

wzywają, kochają, naśladują i błogosławią.

 

Święty Józefie, Twoja ojcowska dobroć sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebez­pieczeństwa nam grożące, weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała, nasze życie, zdrowie, nasz dom i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej Rodziny, przyczyń się za nami. Amen.

Pozdrowienie św. Józefa

Pozdrawiam Cię, święty Józefie, którego duszę napełniła łaska Boża. Na Twoich rękach został złożony Zbawiciel, a potem wzrastał pod Twoim wejrzeniem. Błogosławionyś Ty między wszyst­kimi mężami i błogosławiony jest Jezus, Boskie Dziecię Twojej dziewiczej Oblubienicy.

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę, po wszystkie dni naszego życia, i racz nas wspomagać w godzinę śmierci naszej. Amen.

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w na­szej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświęt­szej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą Maryją i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem do­pomóż nam w naszych potrzebach.

   Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.    

   Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej prze­ciwności.    

   Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie, Józefie święty, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki i Twej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą gorącością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa do św. Józefa w trudnych sprawach 

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, otocz nas swoją ojcowską opieką. Błagamy Cię o to przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i przez Niepokalane Serce Maryi.

O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi uczy­nić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci.

   W trudnościach, w cierpieniach, które nas przytłaczają, biegniemy do Ciebie z ufnością. Racz wziąć w swoje miłosierne dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną naszego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro oddanym Tobie sługom.

     O ukochany święty Józefie, który nigdy nie byłeś na próżno wzywany, Ty, którego autorytet jest tak wielki u Boga, iż można mówić: „W niebie święty Józef raczej rozkazuje niż prosi”, o dobry Ojcze, błagaj za nami Jezusa, proś Maryję. Bądź naszym Orędownikiem u Boskiego Syna, dla któ­rego na ziemi byłeś ojcem, żywicielem, troskliwym, kochającym i wiernym obrońcą. Bądź naszym Orędownikiem u Maryi, której byłeś tak bardzo kochającym i nawzajem kochanym Oblubieńcem.

     Dodaj do całej swojej chwały i tę – Orędownika w trudnej sprawie, którą Ci powierzamy.

     Wierzymy najmocniej, że możesz wysłuchać nasze życzenie i oswobodzić nas od trosk, które nas przytłaczają, i od goryczy, jakimi dusza nasza jest napełniona. Mamy też wielką ufność, że nie zaniedbasz niczego na korzyść strapionych, którzy Cię o to błagają.

   Skłaniając się do Twoich stóp, o dobry święty Józefie, prosimy Cię pokornie, wejrzyj na nasze łzy, okryj nas płaszczem Twego miłosierdzia i błogosław nam. Amen.

Modlitwa do św. Józefa

   O święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie do­skonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy do Ciebie się zwracają.

   Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą tego, kto ich zrozumie i obroni.

  Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą rado­ścią z obcowania ze Synem Bożym i z Maryją, Jego najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

   Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy. Niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, wszędzie tam, gdzie pracuje chrześcijanin, wszyst­ko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro, ażeby łaski niebios spływały na nich obficie. Amen.

                                                                     św. Jan XXIII

Pięć westchnień do św. Józefa

   Święty Józefie, Miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz goręcej, z całego serca mego, kochał Twego przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę.

    Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym tak jak Ty umiał łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy.

   Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości.

    Święty Józefie, Patronie wahających się w wy­borze, ratuj stojących nad przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi.

    Święty Józefie, któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja, Józef. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o łaskę czystości

     O Stróżu i Ojcze dziewic, Józefie święty, którego wiernej straży sama niewinność, Chrystus Jezus i Panna nad pannami, Maryja, powierzoną była, Ciebie ja przez ten podwójny a najdroższy Tobie powierzony skarb, przez Jezusa i Maryję proszę i błagam, byś mnie od wszelkiej nieczystości zachowawszy, sprawił to, abym myślą, sercem i ciałem Jezusowi i Maryi zawsze w jak największej czystości służył. Amen.

Modlitwa św. Piusa X do św. Józefa o uświęcenie pracy

    Święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, abym pracował w duchu pokuty, jako zadośćuczynienie za moje grzechy; abym pra­cował sumiennie, wyżej ceniąc poczucie obowiązku niż własne upodobania; abym pracował z radością i wdzięcznością dla Boga, używając i roz­wijając przez pracę dary otrzymane od Stwórcy; abym w pracy zachował porządek, spokój, umiar i cierpliwość, nie poddając się znużeniu i trudnościom; abym pracował przede wszystkim z czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, świadomy odpowiedzialności za czas i zdolności, którymi mnie Bóg obdarzył, wolny od próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Jó­zefie. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć

   O św. Józefie, mój dobry Ojcze, Ty, któryś miał niewymowną pociechę umierać w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze i w onej chwili, kiedy dusza moja będzie bliską opuszczenia ciała, i wyjednaj dla mnie łaskę oddania ducha podob­nie jak Ty w objęciach Jezusa i Maryi! O Jezu, o Maryjo, o Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

     Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Krew, Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, boleści Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa za odpuszczenie grzechów naszych, za wybawienie dusz w czyśćcu cierpią­cych, za potrzeby Matki naszej, Kościoła świętego, i za nawrócenie grzeszników. Amen.

Nabożeństwo do św. Józefa za narzeczonych i przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Święty Józefie,

Twoja ojcowska dobroć sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone

stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy Cię więc,

wejrzyj na nasze obecne potrzeby,

przybądź nam z pomocą,

pociesz w naszych smutkach,

obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące,

weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała,

nasze życie, zdrowie, nasz dom

i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie,

jak dobry jesteś dla tych,

którzy pragną pozostać na zawsze

Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie,

Ojcze i Opiekunie naszej rodziny,

przyczyń się za nami.

Amen.

 

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 wstawiaj się za nami/

– Mężu wybrany przez Boga dla Oblubienicy Ducha Świętego                                  

– Patronie broniących poczętego życia

– Wzorze ojcostwa

– Mężu ufający Bogu

– Patronie ludzi czystego serca

– Przykładzie całkowitego daru z siebie

– Wzorze cnót wszelkich

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł

Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;

Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,

Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,

My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,

Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,

Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu. 

     

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w  domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:                                              

 błagamy Cię, Święty Józefie/

– o dobry wybór współmałżonka

– o cnotę czystości dla narzeczonych

– o dobrych i odpowiedzialnych rodziców

– o łaskę wierności Bogu i Jego przykazaniom

– o odwagę w publicznym wyznawaniu wiary

– o wspólną modlitwę w rodzinach

– o obronę przed duchowym upadkiem i wszelkim złem

 

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…  

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;

Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.

Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!

O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.

Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;

Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 dziękujemy Ci, Święty Józefie/

– za wzór zawierzenia Bogu i doskonałego pełnienia Jego woli                                                                                 

– za ideał ojcostwa zdolnego do ofiary

– za wzór człowieka otwierającego się na łaskę Boga                                                                        

– za naukę bezinteresownej służby innym

– za przykład życia wypełnionego modlitwą i pracą

– za posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego

– za orędownictwo za nami w trudnych sprawach

 

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…  

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.

On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,

Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,   

Oblubieńcze Bogarodzicy,   

Przeczysty Stróżu Dziewicy,   

Żywicielu Syna Bożego,   

Troskliwy Obrońco Chrystusa,    

Głowo Najświętszej Rodziny,   

Józefie najsprawiedliwszy,   

Józefie najczystszy,   

Józefie najroztropniejszy,   

Józefie najmężniejszy,   

Józefie najposłuszniejszy,   

Józefie najwierniejszy,   

Zwierciadło cierpliwości,   

Miłośniku ubóstwa,   

Wzorze pracujących,   

Ozdobo życia rodzinnego,   

Opiekunie dziewic,   

Podporo rodzin,   

Pociecho nieszczęśliwych,   

Nadziejo chorych,   

Patronie umierających,  

Postrachu duchów piekielnych,   

Opiekunie Kościoła Świętego,   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      zmiłuj się nad nami.

 

– Ustanowił Go panem domu swego

– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INWOKACJA ŚPIEWANA

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,

tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Nabożeństwo do św. Józefa za matki w stanie błogosławionym i rodziców oczekujących potomstwa

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

Święty Józefie,

Twoja ojcowska dobroć sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone

stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy Cię więc,

wejrzyj na nasze obecne potrzeby,

przybądź nam z pomocą,

pociesz w naszych smutkach,

obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące,

weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała,

nasze życie, zdrowie, nasz dom

i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie,

jak dobry jesteś dla tych,

którzy pragną pozostać na zawsze

Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie,

Ojcze i Opiekunie naszej rodziny,

przyczyń się za nami.

Amen.

 

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 wstawiaj się za nami/

– Mężu adorujący Boże Dziecię

– Obrońco ludzkiego życia od naturalnego poczęcia                                                           

  do naturalnej śmierci

– Nauczycielu szacunku dla każdego człowieka

– Przykładzie delikatnej i ofiarnej miłości małżeńskiej

– Przewodniku nasz w ziemskiej pielgrzymce ku Bogu

– Wspomożycielu w trudach dnia codziennego

– Opiekunie Świętej Rodziny

 

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł

Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;

Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,

Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,

My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,

Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,

Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu.       

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w  domu nazaretańskim, niech  i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 błagamy Cię, Święty Józefie/

– o czystość duszy i ciała

– o zachowanie wierności małżeńskiej

– o głęboką, wzajemną miłość opartą na Bogu

– o łaskę uczynienia z siebie daru dla innych

– o dar macierzyństwa i ojcostwa

– o dobrych i odpowiedzialnych rodziców

– o matki i ojców kochających swoje dzieci na wzór Maryi i św. Józefa

           

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…  

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;

Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.

Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!

O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.

Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;

Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 dziękujemy Ci, Święty Józefie/

– za przykład życia całkowicie oddanego rodzinie

– za wzór ojcostwa zdolnego do ofiary

– za Twoje święte życie pełne cnót i zasług

– za odpowiedzialne i pełne miłości wypełnianie

  obowiązków w rodzinie

– za  opiekę, jaką otaczasz nasze rodziny

– za pełną miłości opiekę nad Świętą Rodziną

– za przykład bezinteresownej służby innym

 

 

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…  

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.

On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,

Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,   

Oblubieńcze Bogarodzicy,   

Przeczysty Stróżu Dziewicy,   

Żywicielu Syna Bożego,   

Troskliwy Obrońco Chrystusa,    

Głowo Najświętszej Rodziny,   

Józefie najsprawiedliwszy,   

Józefie najczystszy,   

Józefie najroztropniejszy,   

Józefie najmężniejszy,   

Józefie najposłuszniejszy,   

Józefie najwierniejszy,   

Zwierciadło cierpliwości,   

Miłośniku ubóstwa,   

Wzorze pracujących,   

Ozdobo życia rodzinnego,   

Opiekunie dziewic,   

Podporo rodzin,   

Pociecho nieszczęśliwych,   

Nadziejo chorych,   

Patronie umierających,  

Postrachu duchów piekielnych,   

Opiekunie Kościoła Świętego,   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      zmiłuj się nad nami.

 

– Ustanowił Go panem domu swego

– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INWOKACJA ŚPIEWANA

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,

tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Nabożeństwo do św. Józefa za rodziny chrześcijańskie -o ich jedność, miłość i świętość


MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
  

Święty Józefie,

Twoja ojcowska dobroć sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone

stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy Cię więc,

wejrzyj na nasze obecne potrzeby,

przybądź nam z pomocą,

pociesz w naszych smutkach,

obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące,

weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała,

nasze życie, zdrowie, nasz dom

i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie,

jak dobry jesteś dla tych,

którzy pragną pozostać na zawsze

Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie,

Ojcze i Opiekunie naszej rodziny,

przyczyń się za nami.

Amen.

 

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 wstawiaj się za nami/

– Stróżu największych skarbów nieba i ziemi: Jezusa i Maryi

– Piastunie Bożego Syna

– Przykładzie całkowitego daru z siebie

– Wzorze w gorliwym wypełnianiu codziennych obowiązków

– Przyjacielu naszych rodzin

– Wzorze świętej miłości

– Nauczycielu modlitwy i życia w rodzinie        

 

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł

Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;

Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,

Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,

My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,

Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,

Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu.       

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w  domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 błagamy Cię, Święty Józefie/

– o jedność i wzajemne zrozumienie w naszych rodzinach

– o czystość duszy i ciała

– o pomoc w wychowaniu młodego pokolenia

– o obronę przed pokusami i zasadzkami szatana

– o opiekę nad naszymi rodzinami

– o wzajemne zrozumienie i szacunek między pokoleniami

– o gorliwość w wypełnianiu codziennych obowiązków

 

 

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…  

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;

Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.

Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!

O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.

Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;

Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 dziękujemy Ci, Święty Józefie/

– za Twoje święte życie

– za łaskę małżeńskiej wierności i miłości

– za dar żywej wiary nielękającej się trudności

– za zrozumienie powołania do życia w rodzinie

– za orędownictwo we wszystkich naszych potrzebach

– za wzór zawierzenia Bogu

– za wszelkie łaski, które wypraszasz nam u Boga

 

 

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…  

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.

On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,

Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

 

 LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,   

Oblubieńcze Bogarodzicy,   

Przeczysty Stróżu Dziewicy,   

Żywicielu Syna Bożego,   

Troskliwy Obrońco Chrystusa,    

Głowo Najświętszej Rodziny,   

Józefie najsprawiedliwszy,   

Józefie najczystszy,   

Józefie najroztropniejszy,   

Józefie najmężniejszy,   

Józefie najposłuszniejszy,   

Józefie najwierniejszy,   

Zwierciadło cierpliwości,   

Miłośniku ubóstwa,   

Wzorze pracujących,   

Ozdobo życia rodzinnego,   

Opiekunie dziewic,   

Podporo rodzin,    

Pociecho nieszczęśliwych,   

Nadziejo chorych,   

Patronie umierających,  

Postrachu duchów piekielnych,   

Opiekunie Kościoła Świętego,   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      zmiłuj się nad nami.

 

– Ustanowił Go panem domu swego

– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INWOKACJA ŚPIEWANA

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,

tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Nabożeństwo do św. Józefa za rodziny zagrożone rozbiciem i małżeństwa żyjące w separacji


MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie,

Twoja ojcowska dobroć sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone

stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy Cię więc,

wejrzyj na nasze obecne potrzeby,

przybądź nam z pomocą,

pociesz w naszych smutkach,

obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące,

weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała,

nasze życie, zdrowie, nasz dom

i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie,

jak dobry jesteś dla tych,

którzy pragną pozostać na zawsze

Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie,

Ojcze i Opiekunie naszej rodziny,

przyczyń się za nami.

Amen.

 

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 wstawiaj się za nami/

– Obrońco jedności rodziny

– Podporo wątpiących i złamanych na duchu

– Pocieszycielu zrozpaczonych i cierpiących

– Wspomożycielu w trudnych chwilach

– Przykładzie cierpliwości i ufności w przeciwnościach

– Obrońco przed pokusami szatana, złym światem i złymi ludźmi

– Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach

 

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł

Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;

Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,

Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,

My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,

Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,

Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu.       

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w  domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 błagamy Cię, Święty Józefie/

– o obronę przed duchowym upadkiem

– o łaskę wytrwania w czystości małżeńskiej

– o dar wiernej, wzajemnej miłości

– o siłę do odpowiedzialnego życia zgodnego z wolą Bożą

– o pomoc w przezwyciężaniu trudności małżeńskich

– o światło w rozwiązywaniu rodzinnych problemów

– o łaskę przebaczania sobie i innym

 

 

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…  

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;

Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.

Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!

O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.

Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;

Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 dziękujemy Ci, Święty Józefie/

– za przykład bezgranicznego zaufania Bogu w chwilach trudnych

– za wzór cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu

  codziennych problemów

– za łaskę przezwyciężania kryzysów małżeńskich

– za przykład wielkoduszności i miłości zdolnej do ofiary

– za towarzyszenie nam w ziemskiej wędrówce

– za pomoc w niesieniu naszych krzyży

– za nadzieję, którą dajesz naszym sercom

 

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja… 

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.

On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,

Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,   

Oblubieńcze Bogarodzicy,   

Przeczysty Stróżu Dziewicy,   

Żywicielu Syna Bożego,   

Troskliwy Obrońco Chrystusa,    

Głowo Najświętszej Rodziny,   

Józefie najsprawiedliwszy,   

Józefie najczystszy,   

Józefie najroztropniejszy,   

Józefie najmężniejszy,   

Józefie najposłuszniejszy,   

Józefie najwierniejszy,   

Zwierciadło cierpliwości,   

Miłośniku ubóstwa,   

Wzorze pracujących,   

Ozdobo życia rodzinnego,   

Opiekunie dziewic,   

Podporo rodzin,   

Pociecho nieszczęśliwych,   

Nadziejo chorych,   

Patronie umierających,  

Postrachu duchów piekielnych,   

Opiekunie Kościoła Świętego,   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      zmiłuj się nad nami.

 

– Ustanowił Go panem domu swego

– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw  i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INWOKACJA ŚPIEWANA

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,

tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Nabożeństwo do św. Józefa za małżeństwa w podeszłym wieku oraz za wdowy i wdowców


MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Święty Józefie,

Twoja ojcowska dobroć sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone

stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy Cię więc,

wejrzyj na nasze obecne potrzeby,

przybądź nam z pomocą,

pociesz w naszych smutkach,

obawach, troskach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące,

weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała,

nasze życie, zdrowie, nasz dom

i wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie,

jak dobry jesteś dla tych,

którzy pragną pozostać na zawsze

Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie,

Ojcze i Opiekunie naszej rodziny,

przyczyń się za nami.

Amen.

 

Święty Józefie, przepotężny nasz Patronie i Orędowniku, Opiekunie i Stróżu świętości naszych rodzin! Z niezachwianą wiarą i ufnością przychodzimy do Ciebie z naszymi radościami i smutkami. Spraw, aby to, co wydaje się nam niemożliwe, za Twoją przyczyną stało się naszym udziałem. Twojemu przeczystemu sercu oddajemy wszystkie nasze potrzeby, bo Ciebie Jezus uczynił szafarzem swoich łask. Święty Józefie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami.

/po każdym wezwaniu powtarzamy: 

 wstawiaj się za nami/

– Pocieszycielu w strapieniach

– Stróżu świętości naszych rodzin

– Zwierciadło małżeństw

– Przykładzie poświęcenia i wielkoduszności

– Mężu szlachetnego serca służący innym

– Orędowniku we wszystkich naszych sprawach

– Patronie pięknej śmierci w objęciach Jezusa i Maryi

 

 

Pieśń: O Józefie ukochany…

O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł

Chleb Żywota, z nieba dany, Tyś Go na swym ręku niósł;

Tyś Go w ziarnie pielęgnował, by nakarmił ludzki głód,

Tyś nam ustrzegł i zachował ten miłości Bożej cud!

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

Tego, który w Nazarecie Tobie powierzony był,

My strzeżemy na tym świecie, gdzie Majestat Boży skrył,

Twą miłością, sercem Twoim, ucz Jezusa wielbić tu,

Jak Ty pracą, łzami, znojem, całym życiem służyć Mu.       

 

Dla Niego żyć, z Tobą Go czcić, gdzie chwały swej On tai blask,

by wszystkim nam był Jezus sam; ach uproś tę najdroższą z łask.

 

Święty Józefie, Opiekunie rodzin, błagamy Cię o pomoc: podobnie jak w  domu nazaretańskim, niech i w naszych rodzinach zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od współdomowników. Powstała w ten sposób jedność niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Święty Józefie, usłysz błagania nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 błagamy Cię, święty Józefie/

– o święte rodziny

– o pomoc w trudach i przeciwnościach życia

– o cierpliwe znoszenie przykrości i cierpień

– o pomoc w walce z pokusami i słabościami

– o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości

– o dar pokornego przyjmowania krzyża starości, choroby i cierpienia

– o pomoc w przygotowaniu się na spotkanie z Panem

 

Pieśń: Józefie, Święty Patronie…  

Józefie, Święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;

Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.

Racz stróżem być młodzieńczych lat, by grzeszny im nie szkodził świat!

O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat.

Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;

Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i nasz Patronie! Stajemy dziś przed Tobą, dziękując za Twoją opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś Jezusa, Twego przybranego Syna. Wdzięczni za Twoją pomoc we wszystkich potrzebach naszych wołamy do Ciebie: Święty Józefie, przyjmij dziękczynienia nasze.

/po każdym wezwaniu powtarzamy:

 dziękujemy Ci, Święty Józefie/

–  za opiekę nad naszymi rodzinami i nad każdym z nas

–  za wzór zawierzenia Bogu i doskonałego pełnienia Jego woli

–  za przykład całkowitego daru z siebie

–  za okazaną nam pomoc w doczesnych potrzebach

–  za orędownictwo za nami w trudnych sprawach

–  za przykład doskonałego życia i nieustannej pracy

–  za ideał ojcostwa zdolnego do ofiary

 

Pieśń: Duszo moja, niech pieśń twoja…  

Duszo moja, niech pieśń twoja, głosi Józefowi cześć.

On wybrany, niezrównany, więc Mu hołdy trzeba nieść.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

On w świętości i w czystości, po Maryi pierwszym był,

Przy Panience On w stajence, pierwszy Boże Dziecię czcił.

Z nami chwałę niebo całe, niech u Bożych złoży nóg,

Że bez miary swoje dary, na Józefa rozlał Bóg.

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święty Józefie,  módl się za nami.

Przesławny Potomku Dawida,  módl się za nami.

Światło Patriarchów,   

Oblubieńcze Bogarodzicy,   

Przeczysty Stróżu Dziewicy,   

Żywicielu Syna Bożego,   

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  

Głowo Najświętszej Rodziny,   

Józefie najsprawiedliwszy,   

Józefie najczystszy,   

Józefie najroztropniejszy,   

Józefie najmężniejszy,   

Józefie najposłuszniejszy,   

Józefie najwierniejszy,   

Zwierciadło cierpliwości,   

Miłośniku ubóstwa,   

Wzorze pracujących,   

Ozdobo życia rodzinnego,   

Opiekunie dziewic,   

Podporo rodzin,   

Pociecho nieszczęśliwych,   

Nadziejo chorych,   

Patronie umierających,  

Postrachu duchów piekielnych, 

Opiekunie Kościoła Świętego,   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 

      zmiłuj się nad nami.

 

– Ustanowił Go panem domu swego

– I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który świętemu Józefowi zleciłeś troskę o losy Świętej Rodziny, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, aby dzięki Jego wstawiennictwu cała rodzina ludzka mogła się cieszyć pokojem i Twoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INWOKACJA ŚPIEWANA

Józefie, Synu Dawida. zawsze bądź blisko,

tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie.

Godzinki ku czci św. Józefa oblubieńca N.M.P.

(na melodię Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny)

ROZPOCZĘCIE GODZINEK

 

Witaj Józefie Święty i Ojcze litości,

Witaj nadziejo nasza w smutku i żałości.

     Tobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,

     Tobie wzdychamy płacząc my biedni więźniowie.

O Pośredniku wierny, racz swe litościwe

Oczy spuścić na nasze serca żałośliwe.

     I twarz ku nam łaskawą Syna mniemanego,

     Daj oglądać po zejściu z świata mizernego.

O łaskawy, pobożny i święty Patronie,

Niechaj wszyscy zbawieni będziem po swym zgonie.

     O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,

     O Józefie, uproś nam czego pożądamy.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA JUTRZNIĘ

HYMN

Józefie, z pokolenia Dawida wydany,

Opiekunie Jezusa od Boga wybrany.

     Poślubiony Panience stanu anielskiego,

     Stróżu arki przeczystej Króla niebieskiego.

Tyś sam jeden z młodzianów innych bardzo wiele,

Oblubieńcem Maryi obrany w Kościele.

     Gdy laska zakwitnęła w ręku Twym cudownie,

     Gołębica usiadła na głowie nadobnie.

 

K. Ustanowił Go Panem domu swego,

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

K. Módl się za nami święty Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.                    

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA PRYMĘ

HYMN

Ty strapiony, nie wiedząc skrytej tajemnice,

Myślisz zaraz opuścić swą Oblubienicę.

     Już to wszystko szwankuje! We śnie Anioł głosi:

     Wesel się, mówi, nie bój, Panna Boga nosi.

Ocknąwszy tedy ze snu, uwierzyłeś słowom,

Jako też należało takim wierzyć mowom.

     Zjednaj nam, byśmy wiary świętej tajemnice,

     Poznawszy, obaczyli w niebie Boskie lice.

 

K. Sprawiedliwy wyrośnie jako lilia,

W. Zakwitnie przed Panem.

K. Módl się za nami święty Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA TERCJĘ

HYMN

Wszystek świat popisują, idźże do Betlejem,

Oddaj swe posłuszeństwo, pośpiesz z Zbawicielem,

     Który się tam narodzi, obaczysz Go w ciele,

     Czego czekał Symeon przez lat bardzo wiele.

Stało się, że Maryja Jezusa powiła,

W pieluszki owinąwszy, w żłobie położyła,

     Którego nawiedzając pasterze witali,

     Toż czyniąc trzej Królowie, dary Jemu dali.

 

K. Zasadzony w domu Pańskim,

W. W przedsionkach domu Bożego.

K. Módl się za nami święty Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA SEKSTĘ

HYMN

Nie śpi Herod okrutny, już dziadki morduje,

Krew niewinną rozlewa, Boga prześladuje.

     Swym mieczem na Maryi Jedynaka godząc,

     Kwapże się do Egiptu, Jezusa uwodząc.

Natychmiast usłuchałeś głosu anielskiego,

Byś od śmierci zachował Syna Panieńskiego.

     Zostawałeś w Egipcie z Jezusem, i Jego

     Matką miłą, Maryją, od czasu pewnego.

 

K. Oto sługa wierny i roztropny,

W. Którego Pan ustanowił opiekunem Matki swojej.

K. Módl się za nami święty Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA NONĘ

HYMN

Ty po śmierci Heroda, z przestrogi anielskiej,

Powróciłeś do ziemi znowu izraelskiej.

     Szedłeś do Galilei z Bogiem, Matką Jego,

     Zażywałeś w Nazaret stanu pokornego.

I tam między krewnymi w radości mieszkałeś,

Zbawiciela z dzieciństwa światu wychowałeś.

     Żywiłeś ciężką pracą, potem czoła swego,

     Pod swą mając opieką Boga Wcielonego.

 

K. Umiłował go Pan i przyozdobił,

W. W uroczyste szaty Go przyodział.

K. Módl się za nami Św. Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA NIESZPORY

HYMN

Gdyś utracił Jezusa dwunastego roku,

Jedynej swej pociechy, jak źrenicy w oku.

     Szukasz wszędzie, znajdujesz Go pośród doktorów,

     Strzeżesz pilno wiecznego Króla Archaniołów.

Który się w posłuszeństwo, jak Ojcu, poddaje,

Twoim, Pan nieba, ziemi, poddanym się staje.

     Ojcem Ciebie mianuje, matką zaś Maryję,

     Ten, któremu Anieli wiecznie czołem biją.

 

K. Ten, który strzeże Pana swego.

W. Na wieki uczczony będzie.

K. Módl się za nami święty Józefie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

NA KOMPLETĘ

HYMN

Szczęśliwyś jest Józefie, gdy Cię leżącego,

Trzyma Jezus z Maryją już konającego.

     Za Twe wierne usługi posługę Ci dają,

     Przy świętym zejściu Twoim pociechy dodają.

Z jednej strony Pan Jezus, z drugiej Matka Jego,

Anieli też trzymają Józefa Świętego.

     Tak szczęśliwie dokonał, który służył wiernie,

     Teraz bierze zapłatę w niebie nieśmiertelnie.

 

K. Ukoronowałeś Go chwałą żywota Panie,

W. I postawiłeś Go nad dziełami rąk swoich.

K. Módl się za nami święty Józefie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

OFIAROWANIE GODZINEK

Te godzinki pokornie z serca uprzejmego,

Ofiaruję Patronie, Ty przed Pana swego

     Zanieś na tron wysoki, w modlitwie gorącej,

     Abyśmy byli w chwale końca nie znającej.

O Jezu, niech po śmierci Ciebie oglądamy,

O Józefie, uproś nam czego pożądamy.

 

K. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam przyjść z pomocą,  *  abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy,  *  przez przyczynę świętego Józefa otrzymać mogli. Który żyjesz królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Błogosławmy Panu,

W. Bogu chwała.

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W. Amen.

 

Modlitwy różne

 

     Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który kar­mi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę (wymienić swoją prośbę). Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

     Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego opie- kuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

     Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę.

     Również wy, wszystkie dusze w czyśćcu cier­piące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

     Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie, Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w mo­ich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane.

     O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

     O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszcze­ni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.

     Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił,  o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco dusz w czyśćcu cierpiących. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

 

 

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki bła­gam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W Imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen. Chwała Ojcu… (3 razy)

 

     Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Naj­świętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej proś­by będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.

     W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.