Aktualności

Adoracje Najświętszego Sakramentu w parafiach Archidiecezji Przemyskiej – 20.01.2022r.

„Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii” (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58).

Zapraszam do włączenia się do całodziennej modlitwy we czwartek 20. stycznia 2022r. od godz. 7:30 do godz. 18:00.

Decyzją Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala, od 28 listopada 2016 r. tj. od poniedziałku po pierwszej Niedzieli Adwentu, w kolejnych parafiach naszej Archidiecezji rozpoczęły się całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu.

Główną intencją adoracji jest usilna prośba i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za powołanych. Św. Jan Paweł II pisał: „Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśladują Chrystusa w życiu kapłańskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych posług w Kościele” (Jan Paweł II, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania, nr 1).

Adoracja w parafii wypada raz na 1,5 roku. Adoracja rozpoczyna się w godzinach rannych i trwa do liturgii wieczornej. Troską duszpasterzy będzie zorganizowanie i zaplanowanie tej adoracji, w którą powinny włączyć się wszystkie grupy apostolskie z parafii. Porządek adoracji należy ułożyć tak, aby poświęcić czas na modlitwy wspólnotowe, ale także na modlitwę w ciszy.

Podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania ułożyć tak, by adorujący wierni skupiali swoją uwagę na Chrystusie Panu. Dobrze jest zachować święte milczenie (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą nr 71). Przed Najświętszym Sakramentem można odprawić jakąś część Liturgii godzin, zwłaszcza Godziny główne (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą nr 72).

Parafie, które mają już zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu w konkretny dzień, zachęca się, aby go nadal pielęgnowały. Adoracje całodzienne, które rozpoczynamy w naszej diecezji nie zastępują tych adoracji.