Aktualności

Modlitwy za rodziny (zastępujące wizyty duszpasterskie) 2022

Od 3.01. będziemy sprawować obrzęd błogosławieństwa rodzin zastępujący wizyty duszpasterskie – „kolędę”.

 

Obrzędy będą połączone z Mszą św. o godz. 18:00.

 

Proszę przynieść ze sobą wodę, która zostanie pobłogosławiona i którą będziemy mogli poświęcić nasze domy.

 

Na Msze św. za rodziny zapraszam na godz. 18:00 poszczególnych mieszkańców:

 

wtorek 4.01 – z domów prywatnych z ul. Wolności nry parzyste, z ul. Czecha;

środa 5.01 – z domów z ul. Wolności nry nieparzyste;

piątek 7.01. – z bloku z ul. Wolności 30 oraz 34;

sobotę 8.01. – z bloku z ul. Wolności 36;

poniedziałek 10.01. – z ul. Zaharasiewicza, ul. Chopina, ul. Dworcowej;

wtorek 11.01. – z ul. Curie, ul. Skłodowskiej-Curie;

środę 12.01. – z ul. Kruczej;

czwartek 13.01. – z ul. Wichrowej, ul. Widokowej, ul. Modrzewiowej;

piątek 14.01. – z ul. Świerkowej , z ul. Południowej,

sobotę 15.01. – z ul. Kwiatowej, ul. Polnej, ul. Skalnej;

poniedziałek 17.01. – z Żabnika.

 

 

Potem, po powrocie z kościoła, w domach rodzinnych proszę pomodlić się wspólnie zbierając całą rodziną przy stole przygotowanym tak jak na kolędę.

Gdyby ktoś nie mógł uczestniczyć w proponowanym terminie, zapraszam w innym dniu.

 

MODLITWA RODZINNA  Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

 

Po spotkaniu kolędowym w kościele parafialnym, rodzina gromadzi się w domu na wspólnej modlitwie, której przewodniczy ojciec lub matka rodziny: 

 

Śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy… 

 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Pan Jezus do nas mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 

 

Z wiarą w żywą obecność Pana Jezusa pośród nas módlmy się: 

 

Modlitwa w intencji rodziny 

Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nieustannie możemy cieszyć się Twoją opieką i Twoim błogosławieństwem. Wejdź łaskawie do tego domu i ustrzeż go od wszelkiej szkody. Daj, abyśmy radośnie i w nadziei mogli doświadczać Twojej miłości i przebaczenia. Daj, aby wszyscy ludzie, którzy tu będą przybywać, związani byli z nami węzłem pokoju. Daj nam wszystkim poznać, że nie mamy tu miejsca stałego, ale jesteśmy w drodze w poszukiwaniu Twojego wiecznego domu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Lub innymi słowami: 

 

Ojcze nasz niebiański! Dziękujemy Ci, że już w tym życiu możemy poznawać Twoją dobroć, uwielbiać Twoją miłość i wielbić Twoją wielkość. Ucz nas przyjmować z wdzięcznością wszystkie Twoje dobre i łaskawe dary. Spojrzyj z miłością na wszystkich, którzy Tobie ufają. Pobłogosław temu domowi i strzeż jego mieszkańców. Udziel im pokoju i wybaw ich od wszystkiego złego, aby mieli udział w dobrach tego życia, ale też aby mieli oczy otwarte na potrzeby bliźnich. Spraw, byśmy nie zapominali, że ten ziemski dom kiedyś zburzony będzie i że wierzący mają dom nie rękami zrobiony, lecz wieczny w społeczności z Tobą. Wysłuchaj nas przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Modlitwa w intencji starszych domowników  

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą mocą i nadzieją w różnych utrapieniach życia. Bądź zawsze dla nas oparciem i opieką. Daj nam cierpliwość i naucz nas bez szemrania znosić dolegliwości wieku. Udziel nam potrzebnych sił, abyśmy mogli należycie korzystać z Twoich darów doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Modlitwa za chorego członka rodziny 

Miłosierny Boże, stajemy przed Toba razem z naszym chorym bratem (naszą chorą siostra), aby Ci powiedzieć: „Panie, oto ten, którego miłujesz, jest chory”. Wejrzyj łaskawie na naszego brata (nasza siostrę), pomóż mu (jej) dźwigać krzyż choroby, pokrzep nadzieją, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko służy ku ich dobru. Panie Jezu, najlepszy nasz Lekarzu, Ty w najtrudniejszej chwili nie zawodzisz, a tych, którzy Tobie ufają, nigdy nie opuszczasz. W Twoich rękach spoczywa wszelka moc na niebie i ziemi, niech wiec ona objawi się nad naszym bratem (nasza siostrą). Daj nam wszystkim moc wytrwania w wierze aż do końca życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Śpiew kolędy: Dzisiaj w Betlejem… 

 

Modlitwa błogosławieństwa dzieci 

Zależnie od okoliczności rodzice kreślą znak krzyża na czole dzieci i wypowiadają następującą modlitwę błogosławieństwa: 

Ojcze Święty, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś nasza wspólnotę miłości. 

Spraw, prosimy, aby te dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w domowej społeczności drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Pokropienie

A teraz pokropimy nas i nasz dom (mieszkanie) wodą święconą na znak, że poprzez Chrzest święty jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół. 

Ojciec lub matka rodziny kropi wodą święconą zgromadzonych i dom (mieszkanie). W czasie pokropienia śpiewa się wybrane kolędy. 

 

Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół opiece Matki Bożej. 

Modlitwa: Pod Twoją obronę…

 

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej.

Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

Ojciec lub matka rodziny: Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Amen. 

Śpiew kolędy na zakończenie: Bóg się rodzi…