Aktualności

Wielki Tydzień 2021

 

Wielki Tydzień

Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV w. z Palestyny. Rozpoczynała ją uroczysta procesja z palmami, z Betani do Jerozolimy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do świętego miasta, aby dokonać odkupienia ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdy chrześcijanin powinien dołożyć wszelkich starań, aby obrzędy Wielkiego Tygodnia zrozumieć, przeżywać (choćby przez media), a przede wszystkim umartwieniami i świętością życia dawać dowód żywej wiary.
W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej tajemnicy Męki i Zmartwychwstania. W tym dniu święci się palmy. We wszystkich obrzędach używa się czerwonego koloru szat liturgicznych.

Msze św. Niedzieli Palmowej – 18:00 (w sobotę), 7:30; 9:00; 10:30; 15;45 (po Gorzkich Żalach).

 

Msze św. Wielki Poniedziałek – o godz. 7:00 oraz 18:00; adoracja od 17:00, spowiedź od 17:00.

Msze św. Wielki Wtorek – o godz. 7:00 oraz 18:00; adoracja od 17:00, spowiedź od 17:00.

Msze św. Wielką Środę –  o godz. 7:00 oraz 18:00; adoracja od 17:00, spowiedź od 17:00, nabożeństwo do św. Józefa o 17:30.

 

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek.  Dwie Msze św. w tym dniu odprawia się kościołach katedralnych. Rano biskup koncelebruje, razem ze wszystkimi kapłanami z całej diecezji uroczystą Mszę św. z poświęceniem Krzyżma (oliwa zmieszana z balsmem, używane w sakramencie bierzmowania i sakramencie chrztu) i oleju chorych.

We wszystkich innych kościołach odprawia się Mszę św. w godzinach wieczornych. Nazywamy ją „Mszą Wieczerzy Pańskiej”. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne, które stanowi Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. Ostatnia wieczerza miała miejsce w nocy z czwartku na piątek i należała według żydowskiej rachuby czasu do piątku. Doba trwała od zachodu, do zachodu słońca. Dlatego, dniem zarówno pierwszej Ofiary Eucharystycznej jak i Ofiary Krzyża, jest ten sam dzień – Wielki Piątek. I tu widzimy ścisły związek Krzyża, Zmartwychwstania i Eucharystii.

Msze św. Wielki Czwartek – o godz. 17:00 oraz 18:00; adoracja P. Jezusa w Ciemnicy od 19:00 do 24:00.

 

Wielki Piątek. W tym dniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie adoracji i uczczenia Krzyża świętego. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po liturgii eucharystycznej Ciało Chrystusa przenosi się uroczyście do adoracji do tak zwanego Grobu Pańskiego. Wielka Sobota jest dniem, w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Przez cały dzień, wierni nawiedzają Grób Pański i czuwają na modlitwie, pamiętają, że jest tam obecny pod osłoną chleba Uwielbiony i Zmartwychwstały Pan.

Wielki Piątek nabożeństwa Drogi krzyżowej – indywidualnie lub rodzinami w ciągu całego dnia od godz. 7:00.

Liturgia Męki Pańskiej – o godz. 16:00 oraz 18:00. adoracja Grobu Bożego od 19:00 d24:00.

 

Wielka Sobota. W tym dniu święci się pokarmy. Wierni przynoszą w koszykach, chleb, wędlinę, masło, chrzan, sól i jajka. Nie powinno w nim zabraknąć baranka, który symbolizuje Chrystusa. W tym dniu, każdy pokarm ma swoje znaczenie: chrzan, przynosimy na znak męki Pana Jezusa, która zamieniła się w słodycz, a symbolem tej słodyczy jest masło. Poświęcone jajka, symbolizują nowe życie Zmartwychwstałego Pana. Przez święcenie pokarmów Kościół błogosławi byt doczesny; podkreśla dostojność ciała, które w tym dniu osiągnęło nieśmiertelność. Chrystus po zmartwychwstaniu jadł chleb i rybę, by przekonać uczniów, że jest naprawdę żywym człowiekiem.

W Wielką Sobotę adoracja od 7:00.

Obrzęd poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny co 15 minut od godz. 10:00 do godz. 11:30 na zewnątrz wokół kościoła wzdłuż chodnika. Możliwe poświęcenie wody przyniesionej ze sobą.

 

Wigilia Paschalna. Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście że śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie. Cała dynamika nocy paschalnej, skupia się wokół życia w Chrystusie, dlatego cała jej liturgia, pełna jest symboli życia: światło – słowo – woda – uczta. Znaki te stanowią również główną treść kolejnych części Wigilii Paschalnej. Uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwania  całego stworzenia do udziału w tryumfie Zmartwychwstałego jest Procesja Rezurekcyjna.

Wigilia Paschalna – o 19:00. Możemy adorować P. Jezusa w Bożym Grobie do godz. 24:00.

Niedziela Wielkanocna. Rozpoczyna się Wigilią Paschalną, czyli Mszą św. Zmartwychwstania Pana, sprawowaną w sobotę wieczorem.

Procesja rezurekcyjna o godz. 6:00 i po niej Msza św. Kolejne Msze św. o godz. 9:00; 10:30; 12:00, 14:00 oraz 15:00.

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 7:30; 9:00; 10:3015:00.