Aktualności

W Nowym Zagórzu – Kościół stacyjny Roku św. Józefa

Dekretem Metropolity Przemyskiego o ustanowieniu kościołów stacyjnych  w związku z Rokiem św. Józefa wydanym dnia 4 lutego 2021 r. powołany został kościół w Nowym Zagórzu jako miejsce szczególnej łaski.

Kierując swoje wskazania Ks. Abp Adam Szal podaje:

Przypominam jednocześnie, że publikacji listu apostolskiego Patris corde towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej, łączący „Rok św. Józefa” z darem specjalnych odpustów. Stolica Apostolska udziela łaski odpustu zupełnego za:

 • półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,
 • udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,
 • spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
 • odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
 • codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,
 • modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy (bezrobotnych),
 • odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,
 • modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny,
 • odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu. Dotyczy to również osób umierających.

W tym miejscu warto podać jakie są zasady ogólne zyskiwania darów duchowych – odpustów.

1. «Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonym warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych» (KPK, kan. 992; KKK, n. 1471). Odpust zupełny jest szczególnym darem łaski Bożej, dzięki któremu wierny będący w stanie łaski uświęcającej w sakramentalnej spowiedzi może uzyskać również darowanie kar czyśćcowych. Nie można uzyskać odpustu nie będąc w stanie łaski uświęcającej.

2. Aby wierny zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia (kan. 996 § 2). Nadto wierny powinien wzbudzić sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, również powszedniego (a więc także od nałogu).

3. Odpust zupełny można zyskać tylko jeden raz dziennie, albo dla samego siebie albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu (zob. kan. 994). Do otrzymania odpustu jednak wymagane jest nadto spełnienie trzech następujących, tzw. zwykłych warunków:
1) wyznać grzechy, przystępując do sakramentalnej spowiedzi (jedna sakramentalna spowiedź wystarcza do uzyskania kilku odpustów);
2) przyjąć sakramentalną Komunię świętą;
3) pomodlić się według intencji Ojca świętego.

Ku większemu pożytkowi duchowemu wszystkich wiernych Ks. Abp Adam Szal zachęca do:

 • lektury listu apostolskiego Patris corde,
 • udziału w nabożeństwach poświęconych św. Józefowi,
 • pielgrzymowania (z zachowaniem zasad epidemiologicznych) do ustanowionych kościołów stacyjnych,
 • tworzenia w ramach duszpasterstwa parafialnego Bractw św. Józefa,
 • do zyskiwania odpustów zupełnych ofiarowanych za siebie i zmarłych.

Przyjmijmy życzenie naszego Abpa Ordynariusza, aby rok jubileuszowy poświęcony św. Józefowi będzie okazją do intensywnej modlitwy za Kościół, naszą Archidiecezję oraz rodziny.