Duszpasterze

Księża obecnie pracujący w parafii:

proboszcz:

ks. Marek DEC   (od 01.03.2019)

             tel. kom. 515 806 099
wikariusz:
wakat
             tel. kom. -
rezydent:

ks. Marek SZPUNAR   (od 01.03.2020)

             tel. kom. 515 806 098

Księża, którzy wcześniej pracowali w parafii:

proboszcz:

śp. ks. Eugeniusz Dryniak (1989-10.02.2019)

wikariusze:

ks.  Wiesław Groszek (1991-1993)

ks. Norbert Podhorecki (1993-1995)

ks. Bronisław Wyczawski (1995-1997)

ks. Piotr Bielówka (1997-1998)

ks. Zbigniew Kuc (1999-2003)

ks. Wojciech Sabik (2001-2002)

ks. Bogusław Kamiński (2002-2003)

ks.  Roman Łobaza (2003-2007)

ks. Damian Piziak  (2003-2004)

ks. Andrzej Wójcik (2005-2009)

ks. Leszek Nawracaj (2007-2008)

ks.  Artur Jaroń (2008-2009)

ks. Roman Sękowski (2009-2010)

ks. Piotr Krzysik (2009-2014)

ks. Andrzej Panek (2010-2013)

ks. Krystian Koś (2014-2015)

ks. Jacek Bartnik (2015-2017)

ks. Marcin Lorenc (2017-2019)

ks. Grzegorz Hanus (2019)

diakoni podczas praktyk wielkopostnych:

dk. Piotr Niemczyk (2001)

dk.  Sebastian Mucha (2014)

dk. Mateusz  Sławiński (2015)

dk. Tomasz Grabowski (2016)

dk.  Łukasz Mazur (2017)