• Aktualności

  Rekolekcje przed peregrynacją Obrazu NSPJ – Wielki Post 2024

  Czwartek 15 lutego 2024 Godz. 17.00 – Msza święta z nauką – rozpoczęcie rekolekcji   Piątek 16 lutego 2024 Godz. 8.00 –   Msza święta z nauką (Sakrament Namaszczenia Chorych) Godz. 10.00 – Rekolekcyjne spotkanie dzieci (Droga Krzyżowa) Godz. 16.30 – Droga Krzyżowa Godz. 17.00 – Msza święta z nauką   Sobota 17 lutego 2024 Godz. 17.30 – Oczekiwanie na przyjęcie Obrazu Serca Jezusa Godz. 18.00 – Powitanie Obrazu i Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa. Godz. 20.30 – Nauka rekolekcyjna, apel, nabożeństwo przebłagania i wynagrodzenia za grzechy w rodzinie i Ojczyźnie.   Niedziela 18 lutego 2024 Godz. 7.30 –  Msza święta z nauką Godz. 10.30 – Msza święta z nauką (dzieci) Godz. 16.00 – Uroczysta Koronka do Bożego Miłosierdzia, Msza święta, Gorzkie żale i pożegnanie Obrazu.

 • Aktualności

  List Metropolity Przemyskiego na 1. Niedzielę Adwentu 2023

  LIST PASTERSKI Metropolity Przemyskiego na Adwent 2023 Uczestniczę we wspólnocie Kościoła W imię Boże rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, w którym będziemy kontynuowali wspólną refleksję o Kościele pod hasłem Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Święty Jan Paweł II często posługiwał się – w duchu II Soboru Watykańskiego – biblijnymi obrazami Kościoła. Mówił więc o Ludzie Bożym, Królestwie Chrystusa na ziemi, Winnicy, Bożej Budowli, Ciele Mistycznym Chrystusa, Owczarni. W 1990 roku, w orędziu z okazji V Światowego Dnia Młodzieży, odwołując się do Ewangelii wg św. Jana, wspomniał o tym, że Kościół w Piśmie świętym często jest porównywany do winnicy: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami[1]. Do Winnicy Chrystusowej jesteśmy włączeni na mocy chrztu świętego, co wyraźnie podkreśla obraz wszczepienia w winny krzew[2]. Jan Paweł II zachęcał młodzież: Młodzi, bądźcie żywymi latoroślami w Kościele. Pozostawać zaś żywymi latoroślami to znaczy przynosić…

 • Aktualności

  Uroczystość Chrystusa Króla

  Uroczystość Chrystusa Króla została wprowadzona do liturgii przez Papieża Piusa XI w 1925 r. Encykliką „Quas Primas”. Święto obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku kościelnego. Uświadamia nam, że Chrystus jest Królem całego stworzenia i wskazuje cel naszego życia, jakim jest Królestwo Niebieskie. Z miłością stajemy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, by czerpać ze zdroju Miłosierdzia.

 • Aktualności

  Odpusty

    Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych. 1. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 listopada i Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. 2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się, mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust zupełny jest od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy. Warunki uzyskania odpustu są następujące: 1. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. 2. Spełnienie trzech warunków: – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej – przyjęcie Komunii Świętej – nawiedzenie cmentarza i odmówienie Ojcze nasz… Wierzę w Boga… i dowolną modlitwę za zamarłych oraz w intencjach Ojca Świętego.

 • Aktualności

  Odmawiajcie codziennie różaniec

  Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha Bożego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze osadzona w duchowości chrześcijaństwa, które – po dwóch tysiącach lat – nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do «wypłynięcia na głębię», by opowiadać światu, a nawet „wołać” o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu, jako «drodze, prawdzie i życiu» (J 14, 6), jako «celu historii ludzkiej, punkcie, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji». Różaniec bowiem, choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym. W powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicznego,…