• Aktualności

    Dzienny Dom Pomocy

    Dzienny Dom Pomocy jest realizowany w budynku parafii Nowy Zagórz jako ośrodek wsparcia, placówka półstacjonarna. Świadczy usługi opiekuńcze w szczególności dla osób, które ze względu na wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zapewnia pobyt dla 30 osób. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów. Obszarem działania projektu jest Gmina Zagórz. W Dziennym Domu Pomocy udział w zajęciach jest dobrowolny. W miejsce samotności i nudy proponuje się wspólne prace, rozmowy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne i taneczne, uroczystości okolicznościowe, które zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości i przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne, wysiłek ruchowy w sali rehabilitacyjnej mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne uczestników. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności…

  • Aktualności

    Historia św. Jana Pawła II w rysunkach

    Zapraszam uczniów SP2 do wspólnego bicia rekordu na najdłuższy komiks o św. Janie Pawle II. Każdy chętny wykona jeden rysunek, który będzie dołączony do pozostałych na jednej długiej taśmie. Pokaz przewidziano w maju na 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Zasady udziału: 1. Format pracy – A3. 2. Układ poziomy. 3. Technika do wyboru: kredki, farby, markery 4. Każdy rysunek ma swój nr tematu – tematy w załączeniu. 5. Sugerowane tematy: 0 – 1 do 24, kl. 1 od 25 – 49, kl. 2 od 50-73, kl. 3a od 74-87, kl. 3b od 88-102, kl. 4 od 103 – 117, kl. 5a od 118-133, kl. 5b od 134-148, kl. 6a od149-171, kl. 6b 172-191, kl. 7 od 192-221, kl. 8a od 222-237, kl. 8b od 238-250, od 251 dodatkowe. 6. Na pierwszej stronie należy umieścić…